Сергій Мельник, національний експерт/керівник групи Фінського національного агентства з питань освіти (EDUFI)

Коротка інформація про Проєкт “ЕU4Skills: кращі навички для сучасної України”

Проєкт “ЕU4Skills: кращі навички для сучасної України” – це спільна програма ЄС та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні.

Більш детальну інформацію про цей Проєкт Ви можете отримати на сайтах МОН України та GIZ в Україні.

Окремою компонентою (2.3.)  цього Проєкту виступає, окрім інших завдань, розроблення професійних стандартів, стандартів професійної освіти та інструментів оцінювання за 100 (вже визначеними партнерами) професіями. У 2021 році завдячуючи, окрім іншого, роботі членів робочих груп, учасникам публічних громадських обговорень, експертам Мінекономіки, роботодавцям та їх об’єднанням тощо та цій Платформі, були розроблені та запроваджені (запроваджуються) на практиці професійні стандарти на перші 20 професій.

У цьому році перед усіма стейкголдерами стоїть надскладне завдання – розроблення вже 60 професійних стандартів. Як і раніше, за реалізацію завдання щодо розроблення кваліфікацій відповідає Фінське національне агентство з питань освіти (EDUFI).

Зиски для роботодавців від участі в розробленні професійних стандартів. Їх декілька:

– будуть навчені фахівці з розроблення професійних стандартів у подальшому для відповідного виду професійної діяльності;

–  вони отримають статус заявників та розробників відповідних стандартів, що, окрім іміджевих надбань, дозволить у подальшому працювати над професійними стандартами на інші профільні професії;

–  роботодавці-заявники матимуть можливість створювати (при відсутності) галузевих/професійних рад з розвитку кваліфікацій, що на сьогодні є актуальним питанням у сфері вітчизняної кваліфікацій.

 Після затвердження професійних стандартів та розроблення інструментів оцінювання для профільних роботодавців будуть відкриті можливості для створення та проходження акредитації кваліфікаційних центрів з незалежного оцінювання професійних кваліфікацій за відповідними професіями. Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів» знаходиться на затвердженні в Уряді.

Зиски для представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичних центрів, інших провайдерів освітніх послуг полягають у наступному:

можливість попередньо впливати на зміст професійного стандарту, вимоги до знань, умінь та навичок, прописаних у ньому в контексті формуванні стандартів професійної освіти та при формуванні результатів навчання;

закладати до професійного стандарту тільки ті позиції, які в подальшому можна оцінювати через оцінювання результатів навчання та досягати учням/слухачам у навчальному процесі;

– застосовувати у подальшій роботі відповідні напрацювання Проєкту “ЕU4Skills: кращі навички для сучасної України” тощо.

Запропонована користувачам навчально-робоча Платформа розроблена з метою взаємодії експертів EDUFI з робочими групами з розроблення професійних стандартфів, навчання цьому їх членів, участі в розробленні стандартів прпофесійної (професійно-технічної) освіти тощо.

Для нових Користувачів Платформи, у першу чергу рекомендую ознайомитися із правилами роботи з Рубриками Платформи, які розміщені в Інструкції для Користувача. Крім того, раджу порстійно ознайомлюватися з інформацією, розміщеною в Рубриці “Загальні матеріали”. Ця інформація постійно доповнюється та включає більш широке охоплення проблематики у сфері кваліфікацій, що може Вам допомогти в адміністративній, кадровій роботі чи у навчальному процесі.

Для використання Платформи перейдіть до вкладки “Робочі групи”, після чого оберіть свою групу із списку. Для входу до кабінету своєї групи використовуйте пароль, який було/буде надіслано на Вашу електрону адресу.

У кабінеті групи ви будете мати доступ до: безпосередніх робочих матеріалів з розроблення проєкту професійного стандарту та приймати участь в їх розробленні (Рубрика “Робочі матеріали”); до архіву з попередніми опрацьованими матеріалами та проєктів документів (Рубрика “Робочі матеріали (Архів)” ); до вітчизняних та зарубіжних матеріалів відповідного спрямування, де прописані робочі переклади, не приведені до автентичності та відповідності встановленим вимогам(рубрика “Додаткові матеріали”) . Наприкінці кабінету групи розміщений склад відповідної групи, який є мобільним та відкритим у залежності від обставин щодо завантаженності учасників (Рубрика “Контакти”).

Розклад навчань Ви можете дізнатися у рубриці “Навчальний розклад”.

Посилання на онлайн-навчання також буде розташовуватися у кабінеті Вашої робочої групи.

Приємного користитування!